Överförmyndare

Just nu har vi stort behov av gode män och förvaltare

Är du intresserad?

Om någon på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan god man eller förvaltare förordnas. Förvaltarskapet ersätter tidigare gällande omyndigförklaring. Gode mannens och förvaltaren uppdrag står under tillsyn av överförmyndare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare som utövar kontroll över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning. Denna tillsyn ska tillvarata myndigheternas och huvudmännens intressen genom att se till att förmyndare, förvaltare och gode män utövar sin ekonomiska förvaltning på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndare
Elsie Jonsson, 0680-177 48, 072-504 92 34, måndag 10-12, torsdag 13-15
Mejl: overformyndare@herjedalen.se

Ersättare Gunilla O Englund

Handläggare
Maria Wallin-Larsson 0680-161 45
Telefontid: Vardagar 10.00-12.00

Fredagen 25 september är enheten stängd.


Kontaktinformation
Överförmyndare
Elsie Jonsson
Telefon
0680-177 48, 072-504 92 34
mån kl 10-12, tor kl 13-15
E-post
overformyndare@herjedalen.se

Handläggare
Maria Wallin Larsson
Telefon
0680-161 45, kl 10-12
E-post
maria.wallin-larsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-21 07.39
av Maria Wallin-Larsson