Ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn och unga

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Det är överförmyndarens uppgift att utse god man för dessa.

Som god man för ett ensamkommande barn fyller du en viktig uppgift och träder in i både vårdnadshavares och förmyndares (oftast föräldrars) ställe och har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga.

Som god man ser du till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) och se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård vid behov.

Du ansvarar inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte försörjningspliktig för barnet. Som god man företräder du det ensamkommande barnet och är inte anställd av en myndighet.

Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar i kommunen

Kontaktinformation
Överförmyndare
Elsie Jonsson

0680-177 48, 072-504 92 34
måndagar 10-12, torsdagar 13-15

overformyndare@herjedalen.se

Handläggare
Maria Wallin-Larsson

0680-161 45,10-12

maria.wallin-larsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-11 11.33
av Maria Wallin-Larsson