Ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn och unga

Varje år kommer många barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Det är Överförmyndarens uppgift att utse en god man för dessa.

Som god man för ett ensamkommande barn fyller du en viktig uppgift och träder in i både vårdnadshavares och förmyndares (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga som ekonomiska och rättsliga.

Som god man ser du till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Du ansvarar däremot inte för barnets dagliga omvårdnad och tillsyn och du är inte heller försörjningspliktig för barnet. Som god man företräder du endast det ensamkommande barnet och är inte anställd av någon myndighet.

Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar inom kommunen här.

Kontaktinformation
Överförmyndare
Elsie Jonsson
Telefon
0680-177 48, 072-504 92 34
mån kl 10-12, tor kl 13-15
E-post
overformyndare@herjedalen.se

Handläggare
Maria Wallin-Larsson
Telefon
0680-161 45, kl 10-12
E-post
maria.wallin-larsson@herjedalen.se

Handläggare
Ewa Svensson
Telefon
0680-169 46, kl 10-12
E-post
ewa.svensson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-28 14.46
av Helena Lindell