Fritid

Målet för vårt arbete är att alla som bor i Härjedalen ska få en så rik och aktiv fritid som möjligt. Med stöd av staben inom bildningsförvaltningen ska vi arbeta för att de politiska målen, som finns redovisade i kommunens kultur- och fritidsplan, blir uppfyllda.

Verksamheter

  • Badhus och simhallar
  • Anläggningar för idrott och friluftsliv
  • Handlägga bidrag till ungdomsorganisationer och föreningsliv
  • Stötta nya föreningar och ny verksamhet
  • Förmedla kontakt och stöd
  • Handlägga lotteriärenden
  • Arrangemang, kommunskidan 
  • Dela ut årligt idrottsstipendium
  • Bevilja donationsmedel ur fonder

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 14.54
av Åsa Evertsdotter