Badplatser

Oljeliknande hinna på vattenytan?

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar vid myrmark. Detta beror vanligtvis på en hinna av järnoxid som bildas naturligt i mark och vatten och är ofarligt. Detta har bland annat observerats vid badplatsen i Sandtjärn. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt.

Hund, katt och häst vid allmänna badplats

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Härjedalens kommun säger att:

§ 12
Hundar, katter och hästar får inte under tiden 1 maj – 1 september vistas på allmänna badplatser och i lekparker.

2019-07-16
Vattenkvalité sommar 2019
De badplatser som testats i år är: Hedeviken, Härjevik, Lofsdalen, Sandtjärn (Sveg), Svegssjön och Tänndalssjön.
Vattnet vid fem av badplatserna klassas som 'tjänligt'; det bästa resultat som går att få.
Vattnet vid Sandtjärn i Sveg klassas som 'tjänligt med anmärkning' där resultatet för E-coli låg på 150. 
För att få högsta klassen 'tjänligt' ska värdet ligga på mellan 0-100, 'tjänligt med anmärkning' 100-1000,
'otjänligt' 1000 ->
Resultatet kommer sig förmodligen av att måsarna gillar att häcka vid bryggan och utföra sina behov där. Detta har vi försökt åtgärda med kommunjägarens hjälp.
Resultatet 150 är inte oroväckande högt och det går att bada. Nytt prov kommer att tas inom kort.  

Vattenkvalité sommar 2018
Fritidsenheten har testat vattenkvaliteten vid sex badplatser i kommunen. Orrmosjön, Stortjärn i Långå, Funäsdalssjön, Sandtjärn i Sveg, Sångsjön och badet bakom Folkan i Ytterhogdal har god kvalitet på vattnet vid badplatserna. Vattnet vid de sex badplatserna klassas som tjänligt; det bästa resultat som går att få. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Blankett för riskanalys sjöbadPDF (pdf, 34.2 kB)

För badande i Sandtjärn, Sveg och Funäsdalssjön, Funäsdalen har det kommit till vår kännedom att förekomst av vattenloppor kan finnas.

Badklåda

Vattenloppor eller cerkarier som de egentligen heter kan orsaka en mycket besvärlig klåda sk badklåda. Det blir utslag som ser ut som mygg-bett med en liten blåsa på toppen och de kliar ordentligt. Badklådan är en ofarlig och självläkande åkomma som kan drabba människan vid bad i söt- och bräckvatten. Badklåda orsakas av parasiter (cerkarier) som lever på snäckor och andfåglar. Parasiternas ägg sprids med fåglarnas avföring och cerkarierna som orsakar klådan är parasiternas larver. Cerkarier kan av misstag angripa människor, men kan inte tränga genom huden utan stannar och dör där. De åstadkommer därmed rodnad och besvärande klåda (en allergisk reaktion), som kan sitta i upp till en vecka. Små barn drabbas oftare än simkunniga äldre barn och vuxna, eftersom cerkarierna mest finns på varmt, grunt vatten.

Badklåda är inte farligt och är inte smittsam från person till person. Symtomen förutsätter att man tidigare utsatts för cerkarier och hunnit bli överkänslig. Exponeras man när man väl blivit överkänslig kommer symtomen snabbt, inom någon eller några timmar.

Råd vid badklåda och förebyggande åtgärder

• Om man efter badet snabbt duschar eller torkar av sig med handduk och tar av badkläderna minskar risken för badklåda.

• Fåglar bör inte matas på badplatsen.

• Små barn som fått utslag av badklåda bör eventuellt undvika att fortsätta bada på den drabbade badplatsen under säsongen, eftersom upprepade angrepp kan ge värre klåda.

• Efter en tidigare kontakt med cerkarier kan förnyad exponering ge upphov till ett snabbt kliande utslag som kan påminna om myggbett. Detta utslag brukar finnas kvar i cirka en vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber.

• Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Klådstillande och antiallergiska medel kan eventuellt användas. Utslagen brukar finnas kvar en dryg vecka. Precis som för insektsbett finns det risk för en sekundärinfektion om man river sönder utslagen. I svårare fall bör läkare kontaktas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-30 13.31
av Linda Bergström