Bredband på landsbygden

Kommunikationsmyndigheten PTS har fått medel från regeringen för att understödja bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det betyder att PTS kan erbjuda bland annat byalag och andra lokala utvecklings-grupper en möjlighet att förverkliga bredbandsprojekt.

Stödet är utformat så att det täcker upp den så kallade offentliga medfinansieringen som man annars ansöker om hos sin kommun. Det har varit problematiskt för en del kommuner och därför försvårat bredbandsprojekt på landsbygden.

Det nya stödet söks via landsbygdsprogrammet, som handläggs av länsstyrelsen eller Sametinget. Det går inte att söka via PTS.

Se mera information:

Information från PTSPDF (pdf, 98.8 kB)
Broschyr om bredbandPDF (pdf, 1.2 MB)
Faktablad från lantmäterietPDF (pdf, 3.3 MB)
Kolla innan du gräverPDF (pdf, 102.5 kB)

Datakablar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-08-09 11.13
av Henry Jonasson