Fiber mot Norge

Bredbandsförbindelse med hög kapacitet mellan Sverige och Norge
Under 2008 byggde Röros och Härjedalens kommuner i samarbete med Härjeåns Nät AB och Infonett Röros AS en fiberförbindelse med hög kapacitet mellan Röros i Norge och Funäsdalen i Sverige. Projektet möjliggjordes av finansiering genom Interreg Sverige och Norge.
Se mera från invigningenöppnas i nytt fönster

Mål
Avsikten är att skapa en bättre IT infrastruktur med ökad stabilitet som underlättar för gränsöverskridande samarbete, utveckling av regionens näringsliv, skapar förutsättningar för utveckling på andra områden som t.ex. sjukvård och offentlig service, turism, media, samisk kultur och undervisning samt olika typer av tjänster.

Vad uppnås med projektet?
Vi ser idag ett starkt ökande intresse på bägge sidor gränsen för att stärka den goda kontakt som har funnits historiskt och utveckla nya former för samarbete. En fiberförbindelse med hög kapacitet kommer att vara positivt inom många områden i Röros och västra Härjedalen och öppna för ett bredare samarbete över gränsen. Det kommer att stärka både svensk och norsk glesbygd.

EU-flagga
Logotyp

EUROPISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 08.33
av Henry Jonasson