Grundläggande tjänster

De tre grundläggande tjänsterna är Internet, TV och telefoni.

INTERNET
- högre hastighet, lägre kostnad
Tidningar, andra nyhetsmedia, informationsåtkomst, bankärenden, köp och sälj, beställning av biljetter/resor, tjänster hos kommun och statliga myndigheter t.ex. deklarationen, radio, TV, film, musik, studier etc.Utvecklingen på det här området fortgår i allt snabbare takt med allt fler möjligheter i framtiden.

BREDBANDS-TV
- fler kanaler, fria val av kanaler, lägre kostnad
Fler TV-kanaler och ökad valfrihet. I framtiden flexibla lösningar där du endast betalar för de kanaler som du vill se.

BREDBANDSTELEFONI
- fler tjänster, lägre kostnad
Med telefontjänster via bredbandsnätet, s.k. IP-telefoni, får du flera nya möjligheter. Du kan bland annat ta med dig ditt fasta telefonnummer när du reser. Månadsavgiften är låg, liksom samtalskostnaderna. Utöver detta finns tjänster inom områdena larm, säkerhet, vård och trygghet. Dessa utvecklas i takt med att efterfrågan ökar.

Nätet har byggts av Härjeåns Nät AB med stöd av statliga, kommunala och EU- medel. Det är operatörsneutralt, vilket betyder att det råder fri konkurrens i nätet så att du kan nyttja flera olika operatörer i nätet för olika tjänster.
Mer info om utbyggnaden går att få av www.harjeans.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-11-27 10.08
av AnaMaria Fjällgren