Projekt PåFart Härjedalen

Utbyggnad av optiskt fibernät, bredband, i Hedeviken, Linsell och Ytterhogdal.

Som tidigare meddelats har kommunen erhållit statligt stöd för utbyggnaden av bredband för Hedeviken, Linsell och Ytterhogdal.

Information och avtalsunderlag skickas under augusti ut till hushåll och företag i de tre aktuella områdena, Linsell, Hedeviken och Ytterhogdal.

De undertecknade avtalen  skall återsändas till kommunen senast den 9 september.

Se avtal m.m. till höger under relaterade länkar.

Arbetet med upphandling av entreprenörstjänsterna pågår och ett utskick med upphandlingsunderlag sker den 5 augusti.
Se mera på tendsign.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbyggnaden och driftsättandet skall vara genomfört under 2014.

Ytterligare fem ansökningar från Härjedalens kommun ligger inne hos Länsstyrelsen i avvaktan på ytterligare statliga stödpengar. Förhoppningsvis kommer beslut i dessa ärenden att tas under 2013-2014.

Länsstyrelsen tar inga ytterligare beslut vad gäller nya ansökningar under 2013 utöver de ansökningar som redan är registrerade.

I byar som är intresserade av utbyggnad av bredband rekommenderas att Byalag eller liknande sammanslutningar sonderar intresset bland boende, fritidsboende samt företag och tar kontakt med kommunen för vidare information.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-06-04 07.59
av Henry Jonasson