Bygdemedel

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen inom de områden i kommunen där vattenkraften byggts ut.

Det går att söka pengar för satsningar som är till gagn för flera. Stöd lämnas i huvudsak för åtgärder som främjar näringsliv och service eller annars är till nytta för den bygd som omfattas inom ramen för bestämmelser i vattenlagen SFS 1998:928.

Bygdemedel administreras och beslutas av länsstyrelsen, kommunstyrelsen är rådgivande part. Ansökningar görs en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 oktober.

Stöd lämnas inte till drift- och lönekostnader, skuldsanering eller lösen av lån. Inköp och investeringar ska vara avskrivningsbara.

Ansökan
Ansökan görs via e-tjänst på Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats: www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även information om vad som ska bifogas.

Mer information:
Malin Fjellgren, Landsbygdsutvecklare
malin.fjellgren@herjedalen.se
0680-167 51


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-25 14.00
av Anna Elfqvist