Näringslivsutveckling inom Leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Har du/ni en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll för att förverkliga den!

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s utvecklingsarbete. Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale. Det betyder ungefär "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Vår vision inom Leader Sjö, Skog och Fjäll är:

Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt.

Alla projekt som finansieras ska leda till vår vision, liksom mot en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt. Leader Sjö, skog och fjäll har fyra insatsområden:

  • Passionerat entreprenörskap i samverkan.
  • Levande lokalsamhällen för alla.
  • Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer.
  • Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

Projektet ska passa in i något av insatsområdena. Det behöver även uppfylla våra grundvillkor för leaderprojekt. Det är LAG, den lokala styrelsen bestående av företrädare från offentlig, privat och ideell sektor, som avgör vilka projekt som ska få stöd i vårt område, utifrån hur väl de passar in i vår lokala utvecklingsstrategi och våra mål.

Leader Sjö, Skog & Fjäll finansieras av EU, kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samt Region Jämtland Härjedalen, och har kontor i Ås och Funäsdalen. Vi arbetar med tre EU-fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden.

Vi hjälper dig gärna vidare med din idé! Läs mer om oss och hur du kan ansöka på www.sjoskogfjall.selänk till annan webbplats

Leader Sjö, Skog & Fjäll Starthjälpen
Kan sökas när två parter samverkar t.ex. förening & företag vid förstudier, samarbeten mm – en enklare ansökan med snabbare beslut och utbetalning. Mer information: www.sjoskogfjall.se/starthjalpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt på Näringslivsavdelningen:
Malin Fjellgren malin.fjellgren@herjedalen.se 070-522 52 70

Mer info om leadermetoden och arbetet nationellt och inom EU:
www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-08 16.08
av Anna Elfqvist