Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta HRPF

Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, HRPF, är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

HRPF är inte ett beslutande organ, utan är ett remissorgan och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör äldre och funktionshindrade.

Se Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsattas reglementePDF (pdf, 15.8 kB)

Kontakt

Rådets ordförande:
Lars-Gunnar Nordlander (S)
lars-gunnar.nordlander@herjedalen.se
0680 - 161 20

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-16 10.33
av Åsa Evertsdotter