Härjedalens ungdomsråd

Kommunstyrelsen beslutade, 2013/§40 att inrätta ett ungdomsråd i Härjedalen, Härjedalens ungdomsråd (HUR).

HUR är en religiöst och politiskt obunden inrättning som är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. HUR består av ungdomar i åldrarna 13-25 år samt två representanter från kommunstyrelsen.

HUR är en inrättning för samråd och kommunikation mellan Härjedalens ungdomar och kommunens styrelser och nämnder.

HUR är inte beslutande utan ska vara ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör ungdomar.

Syftet är att vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att komma till tals med beslutsfattare, samt ett forum för ungdomar i Härjedalen med idéer och intresse för inflytande och delaktighet i demokratifrågor.

Kontakt: hur@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-02 13.47
av Sarah Tjärnås