Rapporter

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse 2019PDF (pdf, 109.7 kB)
Revisionsberättelse 2018PDF (pdf, 801.3 kB)
Revisionsberättelse 2017PDF (pdf, 1.3 MB)
Revisionsberättelse 2016PDF (pdf, 1.3 MB)
Revisionsberättelse 2015PDF (pdf, 1.5 MB)
Revisionsberättelse 2014PDF (pdf, 10.5 kB)
Revisionsberättelse 2013PDF (pdf, 186 kB)
Revisionsberättelse 2012PDF (pdf, 111.2 kB)
Revisionsberättelse 2011PDF (pdf, 1.1 MB)
Revisionsberättelse 2010PDF (pdf, 289.1 kB)
Revisionsberättelse 2009PDF (pdf, 1.1 MB)
Revisionsberättelse 2008PDF (pdf, 941.3 kB)
Revisionsberättelse 2007PDF (pdf, 1.3 MB)

Revisionsrapporter upprättade 2020

Granskning av bokslut och årsredovisning 2019PDF (pdf, 1.2 MB)
Granskning orosanmälanPDF (pdf, 401.9 kB)
Granskning av ekonomistyrning samhällsbyggnadPDF (pdf, 572.7 kB)
Granskning av ekonomistyrning socialförvaltningenPDF (pdf, 648.9 kB)

Revisionsrapporter upprättade 2019

Granskning av riktade statsbidragPDF (pdf, 582.4 kB)
Granskning av chefernas förutsättningarPDF (pdf, 488.6 kB)
Granskning av nyanländas kompetens och sysselsättningPDF (pdf, 198.9 kB)
Uppföljning av tidigare granskningarPDF (pdf, 242 kB)
Granskning av årsredovisning 2018PDF (pdf, 190.1 kB)
Socialnämndens ekonomi 2018 - Ledning och styrningPDF (pdf, 15.3 MB)
Granskning av organisation och rutiner för kompetensförsörjningPDF (pdf, 415.3 kB)
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-07-31PDF (pdf, 206.6 kB)
Följsamhet till ramavtalPDF (pdf, 150.7 kB)

Revisonsrapporter upprättade 2018

Granskning av årsredovisning 2017PDF (pdf, 5.6 MB)
Kommunens IT-organisationPDF (pdf, 770.1 kB)
Granskning av skogsförvaltningenPDF (pdf, 9.7 MB)
Granskning av rutiner för ledning och styrning av investeringsprojektPDF (pdf, 6.8 MB)

Revisionsrapporter upprättade 2017

Granskning av Årsredovisning 2016PDF (pdf, 148.7 kB)
Granskning av Renhållningen- Rutiner och faktureringPDF (pdf, 165.4 kB)
Organisation SBFPDF (pdf, 41.4 kB)
RenhållningsavdelningenPDF (pdf, 53.5 kB)
Granskning av Fastighetsförvaltningen – organisation och rutinePDF (pdf, 157.2 kB)r
Bolagsordning Härjegårdar Fastighets ABPDF (pdf, 49.4 kB)
Ägardirektiv HärjegårdarPDF (pdf, 129.8 kB)
Bolagsordning Härjeåns Kraft ABPDF (pdf, 1.3 MB)
Bolagsordning Norco
PDF
(pdf, 120.4 kB)Överenskommelser Nordhold
PDF
(pdf, 322.5 kB)IBAB ägardirektiv
PDF
(pdf, 94.8 kB)Stadgar Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar
PDF
(pdf, 107.6 kB)Rapport ägarstyrning kommunala bolag
PDF
(pdf, 57.3 kB)Ombud och ersättare, bilaga a1
PDF
(pdf, 19.3 kB)Socialnämndens ekonomi och styrning 2017
PDF
(pdf, 97.8 kB)Internkontrollplan Bilaga 3 rapport Socialnämnden
PDF
(pdf, 33.4 kB)Organisation Bilaga 1 rapport Socialnämnden
PDF
(pdf, 136.8 kB)Åtgärdsplan Bilaga 2 rapport Socialnämnden
PDF
(pdf, 52 kB)Rapport årsredovisning 2016
PDF
(pdf, 52 kB)Rapport delårsrapport 2017
PDF
(pdf, 52 kB)Rapport granskning av näringslivsavdelningen
PDF
(pdf, 64 kB)Näringslivsavdelningen bilaga 1
PDF
(pdf, 64 kB)Näringslivsavdelningen bilaga 2
PDF
(pdf, 64 kB)Näringslivsavdelningen bilaga 3
PDF
(pdf, 46.6 kB)Näringslivsavdelningen bilaga 4
PDF
(pdf, 101.3 kB)Rapport kostorganisation
PDF
(pdf, 64.4 kB)Organisation serviceavdelning bilaga till kostorganisation
PDF
(pdf, 64.4 kB)Organisation Bilaga 1 kostorganisation
PDF
(pdf, 43.4 kB)Rapport hälsoarbete
PDF
(pdf, 75 kB)HR organisation Bilaga 1
PDF
(pdf, 15.6 kB)Policy arbetsmiljö Bilaga 3
PDF
(pdf, 329 kB)VP Bilaga 2 hälsoarbetet
Excel
(excel, 59.6 kB)Revisionsberättelse 2016
PDF
(pdf, 15.9 kB)Utlåtande från revisorerna delårsrapport 2017PDF (pdf, 17.3 kB)


Revisionsrapporter upprättade 2016

Revisionsrapport - Socialnämndens ekonomi och verksamhet - Ledning och styrningPDF (pdf, 176.4 kB)
Nämndorganisation-socPDF (pdf, 44.7 kB)
Revisionsrapport - Granskning av Flygplatsens finansiering och ägandePDF (pdf, 150.2 kB)
Organisationsschema FlygetPDF (pdf, 169.3 kB)
Verksamhetsplan FlygetPDF (pdf, 35.9 kB)
Organisation SBFPDF (pdf, 41.4 kB)
Utlåtande avseende delårsrapport 2016PDF (pdf, 17.2 kB)
Granskning av delårsrapport 2016PDF (pdf, 51.6 kB)
Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnadPDF (pdf, 120.6 kB)
Revisionsrapport. Kultur och fritidsfrågor. Organisation och ekonomiPDF (pdf, 339 kB)
Revisionsrapport. Bisysslor – Rutiner för kartläggning och rapporteringPDF (pdf, 398.1 kB)
Revisionsrapport Representation – Regler och rutinerPDF (pdf, 329.3 kB)
RecepolicyPDF (pdf, 25.9 kB)
Revisionsrapport Folkets hus i Sveg Finansiering och ägandePDF (pdf, 249.3 kB)
Bidr.samllok. bilaga 1PDF (pdf, 16.9 kB)
Nyttjanderättsavtal 2013 bilaga 2PDF (pdf, 141.8 kB)

Revisionsrapporter upprättade 2015

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämndenPDF (pdf, 249.4 kB)
Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovårdPDF (pdf, 246.1 kB)
Revisionsrapport SamhällsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 250.2 kB)
OrganisationsträdetPDF
(pdf, 64.4 kB)
Revisionsrapport GymnasieskolanPDF
(pdf, 252.2 kB)
Organisationsskiss Härjedalens gymnasiumPDF
(pdf, 62 kB)
Revisionsrapport Årsredovisning 2014PDF
(pdf, 52 kB)
Revisionsrapport Ansökan MigrationsverketPDF (pdf, 50.6 kB)
Revisionsrapport Uppföljning tidigare granskningarPDF (pdf, 75.7 kB)
Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämndenPDF (pdf, 251.5 kB)
Revisionsrapport Rutiner för styrning av entreprenaderPDF
(pdf, 262.6 kB)
Revisionsrapport ArkivrutinerPDF
(pdf, 242.8 kB)

Revisionsrapporter 2014

Revisionsrapport Rutiner för rekryteringPDF (pdf, 330.7 kB)
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2014PDF (pdf, 1.4 MB)
Utlåtande avseende delårsrapport 2014PDF (pdf, 111.6 kB)
Revisionsrapport Leasing av bilarPDF (pdf, 65.2 kB)
Revisionsrapport Rutiner för styrning av entreprenaderPDF (pdf, 262.6 kB)

Revisionsrapporter 2013

Granskning av verksamhet och ekonomi. SocialnämndenPDF (pdf, 334.1 kB)
Org.schemaPDF (pdf, 13.3 kB)
HandlingsplanPDF (pdf, 31 kB)

Rapport Granskning av försörjningsstödPDF (pdf, 222.7 kB)
Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projektPDF (pdf, 144.1 kB).
Bilaga 1PDF (pdf, 7.1 kB)

Granskning av delårsrapportPDF (pdf, 203.8 kB)
Utlåtande avseende delårsrapport 2013PDF (pdf, 21.5 kB)
Granskning av näringslivsfrågorPDF (pdf, 212.2 kB)
Övergripande mål för näringslivs- och utvecklingsavdelningenPDF (pdf, 28.7 kB)
Granskning av SBN - FastighetsunderhållPDF (pdf, 216.6 kB)
Bilaga organisation samhällsbyggnadsförvaltningenPDF
(pdf, 14.7 kB)

Revisionsrapporter 2012

Granskning av SamhällsbyggnadsnämndenPDF (pdf, 222.7 kB)
Bilaga FörvaltningsorganisationPDF (pdf, 50 kB)
Bilaga organisation samhällsbyggnadsförvaltningenPDF (pdf, 14.7 kB)

Granskning av fakturering av avgifterlänk till annan webbplats
Granskning av årsredovisning 2012länk till annan webbplats
Granskning av målstyrning - Bildning, fritid och kulturPDF
(pdf, 251 kB)
Granskning av ramavtalPDF (pdf, 148.8 kB)
Granskning av intern kontrollPDF (pdf, 275.5 kB)
Granskning av kompetensförsörjningPDF (pdf, 216.5 kB)
Granskning av lönerutinernaPDF (pdf, 213 kB)
Livskvalitet inom äldreomsorgenPDF (pdf, 221.9 kB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-11 10.59
av Elin Eriksson