Sammanträdesplan 2020

Förkortningar
SU = Socialutskott
BU = Bildningsutskott
SBU = Samhällsbyggnadsutskott
TU = Tillväxtutskott
KLU = Kommunledningsutskott
MBN = Miljö- och byggnämnd
KS = Kommunstyrelse
KF = Kommunfullmäktige
HUR = Härjedalens ungdomsråd
HRPF= Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta

SammanträdesplanPDF (pdf, 127.9 kB)


SU

BU

T o m 31/3 SBU, därefter TU

KLU

MBN

KS

KF

HUR

HRPF

Vaajman gïele, samiska rådet
Januari

2114


29


30Februari

25

13

3

26

13


1021

Mars

24


16

25


11

April

28

162

8

Kf 27/4 är inställlt


2


Maj

26

14

4

27

14

13


18

28

12

Juni

3026

16

10

22
JuliAugusti

25


11


20

19

September

29

10


2

 

16

28


1

19

Oktober

27

15

5

7, 28

22

14

November

24

11

30


4

27

December

15

10

7

2

10

16


2019


SU

BU

SBU

KLU

KS

KF

HUR

HRPF


Januari

2223

7
Februari

5, 19

12

4

20

6

18


21

Mars

5, 1920

6
April

23

18

8

24

3

29Maj

20

16

21

22

89

Juni

25
3

10Juli

3
Augusti

27


19

21
29

September


13


18

9

23Oktober

1, 29

15

7

23

225

November

25

21

18

20

13
December

17
11

3
Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-17 08.10
av Johan Höglund