Vaajman gïele

Syfte
Kommunens samiska råd Vaajman gïele är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för samer och kommunens styrelse och nämnder.

Vaajman gïele är ett remissorgan och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör samerna.

Uppgifter
Kommunens styrelser och nämnder ska i Vaajman gïele samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar m.m. som har eller kan få betydelse för kommunens samiska invånare.

Kommunens styrelser och nämnder ska genom Vaajman gïele inhämta samernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som särskilt berör samerna i samhället. Rådet ska som remissorgan yttra sig i frågor som berör samerna.

Sammanträdesprotokoll 2019-12-05PDF (pdf, 2.2 MB)

Sammanträdesprotokoll 2019-09-19PDF (pdf, 5.7 MB)

Sammanträdesprotokoll 2019-05-16PDF (pdf, 3.4 MB)

Sammanträdesprotokoll 2019-02-15PDF (pdf, 6.7 MB)

Sammanträdesprotokoll 2018-12-05PDF (pdf, 3.5 MB)

Sammanträdesprotokoll 2018-09-13PDF (pdf, 3.4 MB)

Sammanträdesprotokoll 2018-05-15PDF (pdf, 4.3 MB)

Sammanträdesprotokoll Hede -16PDF (pdf, 75.2 kB)

Sammanträdesprotokoll 2017-03-30PDF (pdf, 356.6 kB)

Sammanträdesprotokoll 2017-09-14PDF (pdf, 1.6 MB)

Sammanträdesprotokoll 2017-12-08PDF (pdf, 1.6 MB)

Sammanträdesprotokoll 2018-02-20PDF (pdf, 3.4 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-12-19 08.46
av Anna Elfqvist