Provrörsbefruktning

Bidrag till provrörsbefruktningar

Information om bidrag till IVF- eller ICSI-behandlingar

Bakgrund    
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen från 2003 ska ge bidrag till provrörsbefruktning. Kommunen har i många år haft ett negativt födelsenetto. Denna åtgärd är ett sätt att öka barnafödandet i kommunen och är en viktig mänsklig insats för de par som söker hjälp.

Det är medicinska bedömningar som ligger till grund för möjligheten att få genomföra behandlingen och kommunen samverkar med kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus och den gynekolog kliniken anvisar.

Förutsättningar för bidrag
Paret ska båda vara mantalsskrivna i Härjedalens kommun. Bidrag ges för behandlingar som utförs efter 1 januari 2003. Paret ska ha genomgått så kallad fertilitetsundersökning vidkKvinnokliniken eller hos anvisad gynekolog.

Läkare ska ha gjort bedömningen att paret är lämpliga för IVF- eller ICSI-behandling. Paret ska vara placerat i landstingets kö för behandling. Bidraget avser kostnaden för behandlingen. Kommunen svarar för två behandlingar. Kommunen svara inte för kostnader för resor, boende och övriga kringkostnader i samband med behandlingen.    

Ansökan lämnas inför varje behandling. Bidrag kan endast lämnas inom ramen för kommunens årliga anslag till verksamheten.

Administration och sekretess      
Blankett för ansökan (Bilaga 1) finns på kvinnokliniken och hos anvisad gynekolog. Efter ansökan från paret och yttrande från gynekolog går blanketten till en handläggare på socialförvaltningen som kontrollerar mantalsskrivningsort och utfärdar en ansvarsförbindelse (Bilaga 2). Ansvarsförbindelsen skickas till anvisad gynekolog och paret underrättas om detta genom brev.    

Praktiska och medicinska frågor får därefter lösas i samverkan mellan paret och anvisad gynekolog. Efter behandlingen sänds faktura till Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 842 80 Sveg.    

Ansökan om IVF- eller ICSI-behandling är sekretesskyddad och handläggningen är avskild från övrig verksamhet. Paret och deras ansökan registreras inte i socialregister.

Mer information
Gynekolog Ove Jörgensen,
063-10 60 55
eller
Socialtjänstens reception
0680-161 40 klockan 10.00-14.30
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-29 14.39
av Åsa Evertsdotter