Våld i nära relationer

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg hanterar frågor om du är eller har varit utsatt för hot eller våld i en nära relation. Är du i behov av stöd och hjälp för att förändra din situation kan du kontakta oss.
Individ- och familjeomsorgen har daglig beredskap under kontorstid. 

För kontakt ring kommunens växel på tfn 0680-161 00 och be att bli kopplad till socialtjänstens mottagning.

Vid akut behov kvällar och helger kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via larmnumret 112.

Härjedalens kommun ingår i en länsövergripande samverkan vad gäller våld i nära relationer.

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende i det akuta skedet, vilket prövas individuellt. Vid behov kan även långsiktigt stöd erbjudas.
Om du är i behov av att skydda dina personuppgifter finns översiktlig information på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du misstänker att ett barn eller en tonåring far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten.
Läs mer häröppnas i nytt fönster

Vid akut behov
kvällar och helger
kontakta socialjouren i Härjedalens kommun via
larmnumret 112

Systerjouren Somaya

Trappan

Kontaktinformation
Reception Socialtjänsten
0680-161 40

Socialsekreterare
0680-161 00 vx

Trappan
0680-176 45

Polisen
Telefon 114 14

Sjukvårdsrådgivningen
Ring 1177 om du behöver vård eller behandling

Kvinnojouren
Telefon 063-13 25 00

Brottsofferjouren Jämtland
063-51 24 00

Kvinnofridslinjen
Telefon 020-50 50 50
Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Juridikjouren Umeå
Telefon 090-77 97 00
tisdagar kl 18:00 - 20:30
juridik@kvinnojoureniumea.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-03 08.55
av Anna Elfqvist