Förebyggande hembesök

Samtal

Som en del av kommunens hälsofrämjande arbete har socialnämnden beslutat att förebyggande hembesök riktade till personer som är 75 år skall erbjudas. Verksamheten har pågått sedan 2009.

Mellan 2009 och 2011 bedrevs hembesöken med statliga stimulansmedel. Under denna period utarbetades en gemensamhetsmodell som alla kommuner i Jämtlands län skall använda. Sedan 2012 är hembesöken implementerade i socialförvaltningens ordinarie verksamhet.

Socialförvaltningen skickar ut ett skriftligt erbjudande om kostnadsfritt besök i hemmet till alla som fyller 75 år . Besöket görs av en kommunsjuksköterska. Under samtalet fylls ett formulär i som innehåller frågor om boende, hälsa, social gemenskap, kost, delaktighet och trygghet.

Syftet med hembesöken är att skapa tidig kontakt, kartlägga livsförhållanden och behov samt ge information om kommunens insatser vad gäller vård och omsorg. De skapar även en grund för framtiden för att kunna lyfta upp behov som finns bland äldre och kan användas som underlag för politiska beslut.

Målet är att ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa, skapa trygghet samt att få veta vart man vänder sig när behov av hjälp/stöd uppstår.

Vid besöket lämnas följande broschyrer ut
Stå på dig - goda vanor för att inte ramlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mat för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Säkerhet i vardagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta
Ewa Svensson, tfn 0680-169 46, mån-fre kl 08:00-12:00

Kontaktinformation
Ewa Svensson
Telefon
0680-169 46
mån-fre kl 08:00-12:00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-24 13.32
av Helena Lindell