Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för läkemedelshantering och delegationsbeslut, utöva verksamhetstillsyn, säkerställa dokumentation och följa upp avvikelserapportering.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 0680-176 43

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-27 15.43
av Helena Lindell