Arbetsterapi

Vad är arbetsterapi?
När en människa drabbas av en sjukdom eller skada kan det inverka på förmågan att utföra dagliga aktiviteter.
Forskning har visat att det är betydelsefullt för människans hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter.

Målet för arbetsterapeutens insatser är att göra det möjligt för patienten att utföra vardagliga aktiviteter som att ta hand om sig själv, sköta sitt hushåll, delta i arbetsliv samt att delta i fritids- och socialt liv. I sitt arbete utgår arbetsterapeuten från patientens upplevelse av problem i vardagen.

Arbetsterapeuten utreder och bedömer vilken behandling, träning eller annat stöd patienten behöver.

Arbetsterapeutiska åtgärder kan vara:
Träna förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som att klä på sig trots en förlamad kroppshalva.
Träna hand/arm efter skada. Anpassa patientens egen miljö, exempelvis bostaden eller arbetsplatsen.
Prova ut tekniska hjälpmedel som en toalettstolsförhöjning, el-ryggstöd eller rullstol.

Arbetsterapeuts arbetsuppgifter kan påminna om en tränares funktion inom idrotten. Arbetet handlar många gånger om att "coacha" patienten till att klara sitt vardagsliv.

Ofta samarbetar arbetsterapeuter med ingenjörer och tekniker när det gäller exempelvis bostadsanpassning och utveckling av hjälpmedel.

Arbetsterapeuten samarbetar i huvudsak med personal inom kommunens hemtjänst, att ha en handledande och stödjande arbetssätt i deras arbete men även med sjukgymnaster, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Visst samarbete finns även med primärvårdens läkare och sjukgymnaster. I arbetet ingår också handledning och utbildning av närstående och anhörigvårdare. Uppgifter om patienten och behandlingen förs in i en patientjournal.

Vill du läsa mer om arbetsterapi? (se relaterad länk)
www.fsa.akademikerhuset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-08-11 10.47
av Helena Lindell