Bostadsanpassning

Har du planer på att anpassa bostaden för funktionshindrade och har som syfte att söka bostadsanpassningsbidrag är det viktigt att du först tar kontakt med kommunens arbetsterapeut eller ingenjör på respektive kommunkontor. Det kan vara så att du behöver lämna in ritningar på ombyggnaden så den kan godkännas eller att ett läkarintyg kan behövas.

Vad ges bidrag till?
Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget kan användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: Förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.
Bostadsanpassningsbidrag kan användas för att till exempel ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångvägar m m. I samband med allergisanering lämnas bidrag för t ex utbyte av olämpligt golv- och väggmaterial.
Bidraget är inte inkomstprövat.
Anpassning av bil gäller inte denna lag. Då måste du vända dig till Försäkringskassan. www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Olika funktionshinder
Man kan inte få bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden, till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis, psykisk utvecklingsstörning.

Standardhöjning
Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard men bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshinder. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus
Bredare dörrar och borttagning av trösklar. Ändring eller komplettering av badrumsutrustning, termostatblandare, kran med specialvred. Specialanpassade skåp, främst i kök. Bänkspis med separat ugn. Utbyte av golv- och väggmaterial. Lyftanordningar.

Exempel på hur bostaden kan anpassa utomhus
Ramper och utvidgat entréplan, räcken och ledstänger, hårdgörning av gångväg, automatisk garageöppnare.
 
Vem kan få bidrag?
Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.
Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även den bostaden anpassas.

Information
Kommunens arbetsterapeuter och fastighetsingenjörer kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. Vill du läsa mer om bostadsanpassningslagen finner du den på www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan
Hittar du till höger under relaterade länkar.

Beslut
Kommunen beslutar om bidraget. Får du ett avslag har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Utbetalning
Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de blir färdiga. Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här men det skall alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-01 07.35
av Camilla Mehlqvist