Hjälpmedel

Om du har problem med att klara av din dagliga livsföring på grund av skada eller sjukdom och det inte går att lösa med behandling eller träning kan det finnas behov för hjälpmedel. Har du funderingar kring hjälpmedel, vända dig till hälsocentraenl eller kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De berättar vad du har för rättigheter och vad det finns för alternativ.

Har jag rätt till hjälpmedel?

Du kan inte kräva att du ska ha ett specifikt hjälpmedel. Det du har rätt till är en bedömning kring problemet. Arbetsterapeuten och sjukgymnasten bedömer behovet och rekommenderar om det bör eller kan tränas, anpassas eller kompenseras med ett hjälpmedel.

Förskrivaren (arbetsterapeuten och sjukgymnasten) utgår från ett behovsinriktat synsätt. Det är brukarens behov som är vägledande för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Bedömningen görs utifrån brukarens hela livssituation. Det innebär att fysiska, psykologiska och sociala behov tillgodoses.

Vad är ett hjälpmedel?

Har man problem med att stå och duscha på grund av ett funktionshinder kan det behövas en duschpall för underlätta duschning. Har man svårigheter att gå på grund av nedsatt balans kan en rollator behövas. Ett hjälpmedel ska inte ersätta en funktion utan möjliggöra en aktivitet. Ett hjälpmedel kan ses som den förlängda armen hos en person.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras då man på grund av en skada, sjukdom eller medicinskt tillstånd har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter.

Egenansvar

Enklare hjälpmedel som bestick, muggar med mera är i regel egenansvar. Det betyder att man får köpa hjälpmedlet själv.

Ansvar

Du ansvarar för det hjälpmedel du lånar. Det innebär att du måste rengöra det ordentligt, förvara det säkert och skyddat. Du får inte ändra hjälpmedlets funktion. Du får inte förändra hjälpmedlet genom att laga eller meka med det. Hjälpmedlet får endast användas på det sätt du fått instruktioner om. Får du punktering på din rullstol kan du få ny slang från hjälpmedelscentralen gratis men du måste själv ordna så att slangen blir bytt.

Hur länge får man låna ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel får man låna så länge behovet kvarstår.

  • Skötselanvisningar
    Hjälpmedlet ska vara väl rengjort innan det lämnas tillbaka. Ytlig smuts rengörs med rengöringsmedel och ljummet vatten. Efter det ska hjälpmedlet spritas av med ytdesinfektionssprit.
  • Föreligger smitta, kontakta hygiensköterska för råd. Vid retur efter rengöring, ska hjälpmedlet märkas särskilt väl.

Om en anhörig avlider eller jag inte behöver hjälpmedlet längre

Om en anhörig avlider eller jag inte behöver hjälpmedlet längre ska du återlämna hjälpmedlet på närmaste servicehus. Glöm inte att skriva från vem hjälpmedlet är och observera att hjälpmedlet ska vara väl rengjort.

Läsa mer om hjälpmedel

Du kan läsa mer om hjälpmedel på Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-14 16.00
av Åsa Evertsdotter